Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 51-55)

Nghe lại Điện Thoại Phúc Âm từ bài 1 đến 30:
Youtube Sống Đạo: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsbtJ-QUDBY-faJ4-CCUTlI6unjQamRe3

Điện Thoại Phúc Âm (Bài 51-55)

Bài 51 – Trường Hợp Bé Doe (1:58)
Bài 52 – Tai Nạn Vì Xe Không Được Sửa Chữa Đúng Tiêu Chuẩn (7:51)
Bài 53 – Y Học và Tạo Hóa (13:28)
Bài 54 – Cầu Nguyện (18:40)
Bài 55 – Ngân Hàng và Chi Phiếu (24:00)

Tác Giả: Cố Mục Sư Lê Hoàng Phu
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org)
Nhạc: Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời; Guitar: Vương Duy
Video: Sống Đạo

Ngày đăng: 05/24/2022