Điện Thoại Phúc Âm

ĐIỆN THOẠI PHÚC ÂM (Bài 56-60)

Nghe lại Điện Thoại Phúc Âm từ bài 1 đến 30:
Youtube Sống Đạo: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsbtJ-QUDBY-faJ4-CCUTlI6unjQamRe3

Điện Thoại Phúc Âm (Bài 56-60)

Bài 56 – Giá Trị Của Linh Hồn (1:59)
Bài 57 – “Ta Chạm Con Trong Lòng Bàn Tay Ta” (6:53)
Bài 58 – Không Cần Làm Việc (13:03)
Bài 59 – Thượng Đế Chuẩn Bị Thân Thể Cho Chúa Cứu Thế (18:19)
Bài 60 – Chúa Giáng Sinh Vì Thượng Đế Không Nhận Sinh Tế (23:16)

Tác Giả: Cố Mục Sư Lê Hoàng Phu
Người Đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Nguồn: Thư Viện Tin Lành (http://www.thuvientinlanh.org
Video: Sống Đạo

Ngày đăng: 06/24/2022