Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO – Aug 13 2022

Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy August 13, 2022 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện.
Nội dung:
– Sông Thames khô cạn.
– Ca khúc Nguồn Nước sống Thượng Thiên (Ng. Thanh Toàn. Trình bày: Xuân Phú)
– Dưỡng Linh: “Sống bởi lời Chúa” (Tác giả: Mục sư Dương Đức Hiền. Hương Lê trình bày.)
– Câu chuyện Gia đình: Xây dựng Hôn Nhân trong thế kỷ XXI (Tác giả: Minh Nguyên. Trình bày: Tiếu Oanh)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Hãy mở ra và dắt về cho Ta” (MS Nguyễn Thanh Toàn)

 

Ngày đăng: 08/12/2022