Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO – Feb 24 2024

Kính gửi Quý vị các Bạn Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy Feb. 24, 2024 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện.
Nội dung:
– Nhật thực toàn phần.
– Jesus cứu tôi (Nguồn: Thánh Ca Tin lành)
– Dưỡng linh (Biên soạn: Vĩnh Ân. Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên /Chương trình PTTL California/Tiếu Oanh trình bày)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Thờ phượng Đức Chúa Trời” (MS Nguyễn Thanh Toàn)

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 02/24/2024