Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO – May 25 2024

Kính gửi Quý vị các Bạn Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy May 25, 2024 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện.
Nội dung:
– Câu chuyện của Học giả và người chèo đò
– Ca khúc: Ngài là muôn nhu cầu tôi ( Nguồn: Thánh Ca Tin lành)
– Dưỡng linh (Biên soạn: Vĩnh Ân. Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên (Chương trình PTTL California)- Tiếu Oanh trình bày)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Đức Chúa Trời của Y Sác” (MS Nguyễn Thanh Toàn)

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 05/25/2024