Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO – June 08 2024

Kính gửi Quý vị các Bạn Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy June 08, 2024 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện.
Nội dung:
– Câu chuyện tuyển ứng viên Sao Hỏa của NASA
– Ca khúc: Dâng Trọn cho Jesus ngự cùng, đất dây Thiên cung( Thánh Ca Tin lành. Trình bày: Minh Châu)
– Dưỡng linh (Biên soạn: Vĩnh Ân. Hương Lê trình bày)
– Câu chuyện Gia đình: “Mục đích Hôn Nhân” (Tác giả: Minh Nguyên (Chương trình PTTL California)- Tiếu Oanh trình bày)
– Câu chuyện Phúc Âm: “Được Đức Chúa Trời ban phước” (MS Nguyễn Thanh Toàn)

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 06/08/2024