Phát Thanh Tin Lành Toronto

PHÁT THANH TIN LÀNH TORONTO – Mother’s Day May 14 2024

Kính gửi Quý vị các Bạn Chương trình Phát thanh Tin lành thứ Bảy May 11, 2024 do Hội thánh Tin lành Ân Điển thực hiện nhân dịp Mother’s Day 2024.

Nội dung gồm các ca khúc cảm tạ Thiên Chúa về người Mẹ,
Cùng các gương đức tin của người Mẹ trong Thánh Kinh.

Happy Mother’s Day

 

———————————————————–

Xem lại các chương trình Phát Thanh Tin Lành Toronto từ 2013 đến nay tại kênh Youtube Sống Đạo:
Phát Thanh Tin Lành Toronto

Ngày đăng: 05/11/2024