Sống Đạo Truyền Thanh

Sống Đạo Truyền Thanh 3

1. Lời Chào Sống Đạo

2. Lời Nguyện

MS Trần Văn Tùng

3. Cầu Nguyện - Môn Đồ AB

Vĩnh Lực

4. CK: Phút Giây Nguyện Cầu - TKG

Hợp ca

5. Thánh Kinh Giải Đáp

MS Nguyễn Anh Tuấn

6. Hôn Nhân & Gia Đình - Thân Nhân

Chí Thiện - Tường Hân

7. Thánh Kinh Giải Đáp

MS Đoàn Ngọc Ẩn

8. Đời Sống Cầu Nguyện - Vũ Tín Trung

Tường Hân

9. Thầm Nguyện - Thơ Hàn Linh

Diễn ngâm: Phương Thảo

10. Truyện Ngắn: Lời Nguyện Của Mẹ - Tiểu Đăng

C Thiện,Ng Diễm,H Linh,Luật,Luận,Luân

11. CK: Lời Nguyện Của Mẹ - TKG

Minh Châu