Sống Đạo Truyền Thanh

Sống Đạo Truyền Thanh 2

1. Lời Chào Sống Đạo

2. Lời Nguyện

MS Lê Văn Phải

3. Bàn Tay Tạo Hoá - Vũ Tín Trung

Tường Hân

4. CK: Tạ Ơn Bàn Tay Tạo Hoá - TKG

Quỳnh Nga

5.Thánh Kinh Giải Đáp: Thượng Đế Thực Hữu

MS Phạm Hữu Nhiên

6. CK: Bạn Biết Không ? - TKG

Thiếu Nhi Vancouver

7. Tin Lành - Môn Đồ AB

Linh Khiêm

8. Hôn Nhân & Gia Đình - Thân Nhân

Mỹ Nhung

9. Thờ Trời - Môn Đồ AB

Tường Hân - Linh Khiêm

10. Nếu Ai Hỏi Danh Thượng Đế - Tân Cổ Nhạc - TKG

Hương Thủy

11. Thánh Kinh Giải Đáp:Việc Thờ Cúng Ông Bà

MS Phạm Hữu Nhiên

12. Truyện Ngắn: Chúa Ơi Không Thể Được - Như Thụy

Chí Thiện, Hàn Linh, Mỹ Nhung, Giêrêmi