Sống Đạo Truyền Thanh

Sống Đạo Truyền Thanh 4

1. Lời Chào Sống Đạo

2. Mẹ ơi

Sống Đạo

3. Con Thương Mẹ Nhiều - TKG

Thiếu Nhi Vancouver

4. Lời Cám Ơn Mẹ

Thiếu Nhi Vancouver

5. Chuyện Đời Sống - Môn Đồ AB

Linh Khiêm

6. Phỏng Vấn Nhân Ngày Của Mẹ

Sống Đạo

7. Tôi Soi Mình Trong Gương - Thơ Tường Lưu

Diễn ngâm: Phương Thảo

8. Mẹ Đẹp Nhất - Môn Đồ AB

Minh Châu

9. Con Sẽ Gặp Mẹ - Hàn Linh

Mai Thanh

10. CK: Điều Mẹ Không Thể Làm - TKG

Thiên Kiều Giang

11. Mẹ Vẫn Còn Đây - Ngọc Lan

Ngọc Lan

12. Chìa Khoá Trong Tay Chúa - Trần Vũ Bằng

Linh Khiêm

13. Mẹ Của Con - Suy Nghiệm

Sống Đạo

14. CK: Mẹ Của Con - TKG

Minh Châu