Sống Đạo Truyền Thanh

Sống Đạo Truyền Thanh 5

1. Lời Chào Sống Đạo

2. Tình Thương Giáng Thế - Môn Đồ AB

Linh Khiêm

3. Thánh Kinh Giải Đáp

MS Lê Trung Thành

4. CK: Đêm Huyền Diệu - Lê Phước Thiện

Minh Châu

5. Làm Sao Tin Được - Hải linh

Tường Hân

6. Chứng Nhân

Một Tín Hữu VN

7. Lịch Sử Quà Giáng Sinh - Ngọc Lan

Tường Hân

8. Phỏng Vấn Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm

Sống Đạo

9. Đèn Giáng Sinh Mùa Hè - Vũ Tín Trung

Linh Khiêm

10.Truyện Ngắn: Máng Cỏ - Tiểu Đăng

11. Tân cổ nhạc: Lời Nguyện Đêm Thánh - TKG

Cẩm Tiên