Sống Đạo Truyền Thanh

Sống Đạo Truyền Thanh 6

1. Lời Chào Sống Đạo

2. Cảm ơn Cha

Sống Đạo

3. CK: Tình Cha Thái Sơn - TKG

Thiếu Nhi Vancouver

4. Lời Của Các Con

Quỳnh Nga & Thiếu nhi

5. Lời Thơ Dâng Cha - Thơ Thái Trịnh

Diễn ngâm: Phương Thảo

6. Lời Khuyên Dạy Của Cha - Tân Sinh

Anh Thu

7. Tâm Tình Của Cha

Phỏng Vấn Các Người Cha

8. Truyện 8. Một Cơ Hội Nữa - Ng Th Gian Nan

9. CK: Hoan Ca Thiên Phụ - TKG

Nguyên Thủy

10. Sứ Điệp: Tình Phụ Tử

MS Nguyễn Anh Tuấn

11. CK: Thưa Cha Con Sẽ Về - TKG

Minh Châu