Sống Đạo Truyền Thanh

Sống Đạo Truyền Thanh 7

1. Vang Lời Tạ Ơn

Ngọc Huyền, Kim Tử Long

2. Người Tên Gọi Là Giêxu

Thanh Tuấn

3. Nếu Ai Hỏi Danh Thượng Đế

Hương Thủy

4. Chúa Gọi - Nhạc: TKG, Vọng cổ:Thiên Kiều Linh

Minh Châu, Trọng Phúc, Ngọc Huyền

5. Nói Gì Với Nhau

Hàn Linh, Thanh Hằng

6. Lời Nguyện Đêm Thánh

Cẩm Tiên