Vườn Ê đen mới

Đức Thánh Linh Đến – MS Vũ Ngọc Văn

Kinh thánh nền tảng: Công vụ 2:22-24; 32-33

Kính chào toàn thể hội thánh xin Chúa cứ luôn ban ơn lành cho tất cả chúng ta qua lời của Ngài. Đề tài bài giảng hôm nay là: Đức Thánh Linh đến.

Lễ Ngũ tuần hàng năm thường được cử hành mừng việc Đức Thánh Linh được ban cho các tín nhân, và còn được gọi là lễ sinh nhật của hội thánh. Ngày lễ ngũ tuần là ngày thứ 50 sau Lễ vượt qua (Pessach).

Lê-vi ký 23:16 ghi rõ: Các ngươi tính năm mươi ngày cho đến ngày sau của lễ sa-bát thứ bảy, thì phải dâng một của lễ chay mới cho Đức Gia-vê.

Trong Kinh Thánh Lễ các tuần còn gọi là lễ mùa màng hay là lễ hoa quả đầu mùa. Xuất 23:16 Ngươi hãy giữ lễ mùa màng, tức là mùa hoa quả đầu tiên của công lao ngươi.

Lễ này là dịp người Do thái tưởng nhớ việc Ðức Chúa Trời tỏ mình trên núi Sinai và họ đã nhận được 10 điều răn (Xuất 19-20) và cũng là ngày lễ tạ ơn vì vào thời gian này người Do thái gặt hái. Trong dịp lễ này 10 điều răn và sách Rutơ được đọc trong các nhà hội và là trọng điểm của buổi thờ phượng. Trong ngày lễ này, Ðức Chúa Trời đã bày tỏ cách đặc biệt cho các tín nhân qua việc ban Ðức Thánh Linh giáng xuống trên họ và thành lập Hội thánh.

Người tin Chúa thì được báp-têm bằng Đức Thánh Linh là để hiệp làm một thân, nghĩa là hợp vào thân thể của Chúa chính là Hội thánh.

ICô 12:13 cho biết: Chúng ta đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân. Tín nhân thì chắc chắn có Đức Thánh Linh, bất kể là cảm xúc và suy nghĩ của mình như thế nào. Người chưa thuộc về Ngài thật sự thì không có Đức Thánh Linh! Vì nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài, Ro-ma 8:9. Thành ra chỉ có những người thật sự tin Chúa là người có Đức Thánh Linh và được báp têm bằng Đức Thánh Linh!

Mời đọc trọn bài viết:
Đức Thánh Linh đến

 

Ngày đăng: 05/22/2024