Vườn Ê đen mới

LIÊN-HOÀN THI KHÚC CHÚC-MỪNG HỘI-ĐỒNG GIÁO-HẠT XLIX – Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân

Cảm đề:
HỘI-ĐỒNG GIÁO-HẠT “49”
“Tứ Thập Cửu Niên” Giáo Hạt Ta,
Tôi Con Nhà Chúa nhóm chung nhà,
Thường Niên Đại Hội cùng mong ước,
Thờ Phượng, Suy Tôn, Hầu Việc Cha.

“CHỦ-ĐỀ”
Đại Hội Chủ Đề biểu quyết là:
Giục lòng con cái Chúa tham gia,
Bươn Theo Tiếng Chúa đang kêu gọi,
Cung kính Thờ Tôn Phụng Sự Cha.

“SỨ MẠNG”
Nhận Biết, Tôn Cao Chúa chúng ta,
Con dân Giáo Hạt quyết tham gia,
Thi Hành Mạng Lệnh Cha Sai Phái,
Đào Tạo Môn Đồ Phục Vụ Cha.
Trung Tín Rao Truyền Ơn Cứu Rỗi,
Dắt đem Chiên Lạc kết chung nhà.
Dựng Xây Hội Thánh Ngợi Tôn Chúa,
Sống Mạnh, Triển Khai Vương Quốc Cha.

“BƯƠN THEO SỰ KÊU GỌI”
Hội Thánh cùng Bươn Theo, Bươn Tới,
Giữa trần gian ô tội, khổ nàn,
Con cái Chúa hãy vững vàng,
Dưa theo Lời Chúa thành toàn hứa ban.
Tâm Tình Chúa tuôn tràn suối mát,
Lời dịu êm đã khát Tâm Linh,
Đáp ứng ai, bước linh trình,
Bươn tới tiếp nhận quang vinh Thỏa Lòng.
Bươn theo Chúa đi trong Lẽ Thật,
Hoà mình trong Hiệp Nhất Thánh Linh,
Bươn tới Trưởng Thành Tâm Linh,
Nhận Biết Đấng Christ, Đấng mình Thờ Tôn.
Bươn tới trong Hầu Việc Đấng Christ,
Đồng Công rao, người biết Phúc Âm,
Giống gieo cần được nẩy mầm,
Của, Công Dâng Hiến, thành tâm Rộng Rời.
Rồi đến lúc thảnh thơi viên mãn,
Vượt qua cơn nắng hạn đời người,
“Vui Mừng Trong Chúa” theo Lời,
Hoan ca tụng ngợi Chúa Trời Ba Ngôi.

“VUI MỪNG TRONG CHÚA”
(Phi-líp 1-4)
Từ khi có Chúa trong cuộc sống,(1)
“Mục Đích” nay ước mộng trong đời,
“Thông Công, Tấn Tới” theo Lời,
“Trung Tín Trong Chúa” rạng ngời Thánh Quang.

Với “Mẫu Mực” Chúa ban đời sống,(2)
“Tận Hiến Vui” thấm động tâm can,
“Trung Thành Chịu Đựng” nguy nàn,
Cầu xin ý Chúa sẵn ban thuận thì.

Trong cuộc sống luôn “Mong Đợi Chúa”,(3)
“Bỏ Hư Danh”, ‘Quá Khứ’ ta bà,
“Hành Trình, Hiện Tại” trải qua,
“Tương Lai” trông đợi thật là “Hiển Vinh”.

Có Chúa nay “Mãn Nguyện Đời Sống”,(4)
“Thái Bình Vui” sống động Chúa ban,
“Thỏa Lòng” “Sức Mới” tuôn tràn,
“Tiếp Trợ Từ Chúa” Bình An trọn đời.

Linh-Ân Nguyễn Thiện Nhân
( Cảm tác. CA.12/06/2024)

 

 

—————————————————————

Những bài thơ của nhiều tác giả đã đăng trên Vườn Thơ website Sống Đạo từ năm 2007 – 2022 được lưu trữ tại đây:
VƯỜN THƠ 1
VƯỜN THƠ 2 
VƯỜN THƠ 3

Ngày đăng: 06/22/2024