Vườn Ê đen mới

XUÂN TẠ ƠN – Thơ Hồ Galilê

 

Hoa nho thơm ngát một trời(*1)
Ô hay! xuân đã đến rồi sao em?
Nàng xuân len lén qua thềm
Hương xuân ngào ngạt êm đềm rừng mai
Việc gì sẽ đến tương lai?
Giê-su nắm giữ bởi Ngài toàn năng
Hỡi ơi! bạn hữu thân bằng!
Rằng xuân đã đến nên chăng an bài?
Câu rằng: “Phúc bất trùng lai
Họa vô đơn chí” mấy ai lạ gì?
Ngày xuân ta hãy ca thi…
“Phúc lành ân huệ thiếu gì trong ta”(*2)
Ta vui vì ở trong nhà
Nhà Cha: Đức Giê-hô-va vĩnh hằng.
”Hoa nho thơm ngát một trời
Ô hay! xuân đã đến rồi đó em!”
“Ở trong Đấng Christ được thêm(*3)
Người dựng nên mới… cũ đem xa rồi…
”Nàng xuân e ấp trên môi
Hoa xuân ngào ngạt núi đồi hoan ca
Mừng xuân… xuân đến nhà nhà
Lòng vui rộn rã âu ca một bài
Chúa xuân nắm giữ tương lai
Bài thơ dâng Chúa Thiên đài…
mừng xuân.

Hồ Galilê – Xuân 2024

Ghi chú:
(*1) Nhã-ca 2:13
(*2) Thi-Thiên 23:6
(*3) IICô-rinh-tô 5:17

—————————————————————

Những bài thơ của nhiều tác giả đã đăng trên Vườn Thơ website Sống Đạo từ năm 2007 – 2022 được lưu trữ tại đây:
VƯỜN THƠ 1
VƯỜN THƠ 2 
VƯỜN THƠ 3

Ngày đăng: 02/11/2024