Vườn Ê đen mới

NƠI ĐÂU – Thơ Phố Ngọc

Nơi đâu, phố thị, buôn làng…
Người khôn, tâm trí…kỹ càng, đắn đó.
Người thường, bụng dạ hay lo,
Người không suy nghĩ, niềm mơ chỉ là…

Nơi đâu, bất kể gần, xa
Thấy gà và trứng…con gà có sau.
Kiêu căng, cải vả, càu nhàu…
Con gà không có, lấy đâu trứng vàng?

Nơi đâu, khắp cả bàn dân…
Trời cho sức khỏe làm ăn, học hành…
Trời cho mọi thứ tốt lành…
Ơn Trời là vậy sao đành quên ơn?

Nơi đâu, ai đó sống còn?
Hưởng ơn Tạo Hóa, mở lòng mà suy…
Tìm về thờ Đấng quyền uy,
Đừng mơ cứu khổ, giải nguy tự mình.

Thánh Kinh, lời Chúa đinh ninh:
“Ngoài Ngài, chẳng có quyền linh…cứu nào.” (*)
Mấy lời tha thiết ước ao,
Nơi đâu, ai đó cùng nhau thờ Trời.

Phố Ngọc
(20.9.2022)

(*)- Sách Công Vụ, đoạn 4, câu 12

—————————————————————-

Những bài thơ của nhiều tác giả đã đăng trên Vườn Thơ website Sống Đạo từ năm 2007 – 2022 được lưu trữ tại đây:
VƯỜN THƠ 1
VƯỜN THƠ 2
VƯỜN THƠ 3

Ngày đăng: 09/26/2022