Vườn Ê đen mới

ƠN TRỜI – Christian Phước Lành Phan

 

ƠN TRỜI

Ơn Trời thật quá diệu kỳ
Sáng tạo vũ trụ, định thì càn khôn
Tình Ngài mãi mãi trường tồn
Ban ơn cứu chuộc linh hồn nhân gian
Tái sinh đời sống rõ ràng
Giê-Su Christ đổ ngập tràn sủng ân
Dòng sông Linh chảy vô ngần
Diệu kỳ, tươi mát lòng nhân lạ lùng
Sự sống sung mãn khôn cùng
Đời này tạm biệt trùng phùng đời sau
Thiên Đàng vinh hiển biết bao
Nhà Cha sắm sẳn ước ao được về
Thánh Linh nâng đỡ mọi bề
Trên linh trình ấy chẳng hề bỏ rơi
Tình yêu Cứu Chúa đời đời
Cao, sâu, dài, rộng tuyệt vời lắm thay
Bình an tràn ngập hồn này
Đồng hành với Chúa ngày ngày hoan ca
Ơn Trời thật quá bao la!
Bạn đã tiếp nhận, hay là chưa tin?

Christian Phước Lành Phan

 

 

—————————————————————

Những bài thơ của nhiều tác giả đã đăng trên Vườn Thơ website Sống Đạo từ năm 2007 – 2022 được lưu trữ tại đây:
VƯỜN THƠ 1
VƯỜN THƠ 2 
VƯỜN THƠ 3

Ngày đăng: 11/23/2023