Vườn Ê đen mới

Năm Mới Bình An – Thơ Tiểu Minh Ngọc

 

“Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới; Vì Ngài đã làm những sự lạ lùng: Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài.” – Thi-thiên 98:1
“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” – Ê-sai 40:31
“Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va gìn giữ những người thành tín, nhưng báo cách nặng nề kẻ ăn ở kiêu ngạo. Hỡi các người trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, Hãy vững lòng bền chí.” – Thi-thiên 31:23-24

Mừng Năm mới đến, vui mừng hát,
Chào đón mùa Xuân, phước hạnh Ngài,
Sự sống tràn đầy, trong Ân Điển,
Bài ca Tình Chúa, mãi không phai!

Mừng Xuân mới đến, con tìm Chúa,
Suy gẫm Lời Ngài, học thuộc lòng,
Câu Gốc dạy khuyên, Lời thực dụng,
Giúp con mạnh mẽ, mãi cậy trông!

Mỗi ngày mới đến, con yên tịnh,
Cầu khẩn Danh Cha, ở Nước Trời,
Nhắc nhở mọi người, mau tỉnh thức,
Hết lòng kính Chúa, khắp nơi nơi!

Mỗi người mới đến, con xin Chúa,
Chỉ dạy cho con, biết nói gì,
Chia sẻ tình yêu của Đấng Christ,
Vì người, chịu chết chẳng tiếc chi!

Mỗi điều mới đến, con bình tỉnh,
Xem xét kỹ càng, không hãi hùng,
Nhận biết Ngài luôn gần giúp đỡ,
Bền lòng cầu nguyện, thật khiêm cung!

Mừng Năm mới đến, cùng theo Chúa,
Hiệp một vững tin, theo Ý Ngài,
Hầu việc một Nhà, luôn vui thỏa,
Cha ban sức mới, bình an thay!

Tiểu Minh Ngọc

 

 

 

—————————————————————

Những bài thơ của nhiều tác giả đã đăng trên Vườn Thơ website Sống Đạo từ năm 2007 – 2022 được lưu trữ tại đây:
VƯỜN THƠ 1
VƯỜN THƠ 2 
VƯỜN THƠ 3

Ngày đăng: 02/11/2024