Vườn Ê đen mới

THƠ XUÂN – Tiểu Minh Ngọc

 

Bắt Đầu Mỗi Năm

“Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Đi trong đường lối Ngài!” – Thi-thiên 128:1
“Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm!” – Lu-ca 1:45
“Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi.” – Khải-huyền 1:3

Mỗi năm mùa Xuân đến,
Thấy phước hạnh đầy tràn,
Người người đi mua sắm,
Bận rộn nhưng bình an!

Mỗi năm bắt đầu mới,
Trông đợi Chúa Xuân về,
Ngự vào lòng vui thỏa,
Thoát khỏi chốn u-mê!

Mỗi năm làm hứa nguyện,
Sống thật với Ngôi Lời,
Vững tin, nương sức thánh,
Được mạnh mẽ nơi nơi!

Mỗi năm khải tượng mới,
Mở mang Vương Quốc Trời,
Đồng tâm và hiệp lực,
Cảm tạ Chúa không ngơi!

Mỗi năm phải tấn tới,
Đổi mới tự trong lòng,
Không chần chờ, trễ nải,
Giữ Lời Chúa hiểu thông!

Nguyện xin Chúa Thánh Linh,
Dẫn dắt trọn hành trình,
Mỗi năm càng kính sợ,
Càng giữ vững đức tin!

Tiểu Minh Ngọc

Chúc Mừng Năm Mới

“Theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Jêsus Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài: nguyền xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em!” – 1 Phi-e-rơ 1:2
“Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi Ác giả.” – 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:3
“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” – Ê-sai 40:31
“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.” – Phi-líp 4:13
“Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” – Mác 16:15

Tạ ơn Chúa, một năm nhiều phước hạnh,
Nếu giờ này, ta còn sống, thấy nhau,
Hãy dâng lời, ngợi khen Chúa trên cao,
Trong vui thỏa, mặt mừng trao lời chúc…

Chúc Năm Mới, có lòng luôn vâng phục,
Kính yêu Ngài, biết nhịn nhục nhiều hơn,
Vững lòng tin, vượt thử thách, không sờn,
Vì Danh Chúa, hiển vinh và bất diệt!

Chúc Năm mới, được tràn đầy nhiệt huyết,
Sống cho Ngài, thương xót hết tha nhân,
Biết hy sinh, không phân biệt, đến gần,
Sống bày tỏ, Tình Chân Thần vô hạn!

Đời có những bỗng trầm nhiều hoạn nạn,
Nhưng có Ngài, giải cứu mọi hiểm nguy,
Hết lòng tin cậy, chẳng sợ điều gì,
Chúa luôn biết rõ, toàn tri, toàn tại!

Chúc Năm Mới, luôn sanh hoa kết trái,
Hầu việc Nhà Ngài, sốt sắng làm ngay,
Thật thà, yêu thương, cầu nguyện mỗi ngày,
Nhờ sức thánh, theo Ngài không mệt mỏi!

Chúc tất cả, một năm luôn tấn tới,
Luôn nhìn Ngài – Đấng Christ, Chúa Giê-su,
Truyền ra Tin Lành, thử thách mặc dù,
Tương lai Chúa đến, vui mừng khôn xiết!

Tiểu Minh Ngọc
(
vietchristian.com)

 

 

 

—————————————————————

Những bài thơ của nhiều tác giả đã đăng trên Vườn Thơ website Sống Đạo từ năm 2007 – 2022 được lưu trữ tại đây:
VƯỜN THƠ 1
VƯỜN THƠ 2 
VƯỜN THƠ 3

Ngày đăng: 01/01/2024