Vườn Ê đen mới

BÀN CHÂN ĐẸP VN – Thông Tin Số 6/2024

 

Ngày Cha Hiền 2024

Thực Hành Lời Cha Dạy

“Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha,” (Châm Ngôn 6:20)

Thưa Cha,
Để thực hành lời Cha dạy,
Ngày Tết Cha năm nay, con không về.
Vì nhiệm vụ con, không ai thay thế
Nên con chọn “hành lễ Cha” xa quê ! .

Con nhớ những điều Cha dạy con :
“Việc nhà, việc Chúa phải chu toàn;
“Ưu tiên cho việc nơi Nhà Chúa,
“Kế đến, chu toàn bổn phận con”.
Thưa Cha, con thực hành sắt son .
*
Cha dạy con giữ Yêu Thương:
“Yêu là chăm sóc, Thương là ban cho .
“Tín hữu cần thức ăn cho
“Thuộc linh sâu nhiệm, đức tin không đổi dời” .
**
Cha đã dạy con sống ở đời,
“Thực hành Lời Chúa khắp nơi nơi,
“Ban cho rời rộng, thời thu quả :
“Một vốn, sẽ thu ba bốn lời” . (Lu-ca 6:38)
***
Cha dạy con sống giữa đời,
Phải biết khi tiến, biết lúc phải lùi:
Gặp nghịch cảnh, thì kiên tâm tiến bước;
Gặp cám dỗ, thì phải chạy cho xa .
Không được trò chuyện với quỉ ma,
Nó chuyên lừa dối, đổi xa ra gần:

Ma quỉ phỉnh dối nói rằng:
‘nước uống trộm thật ngọt,
‘Bánh ăn vụn quá ngon’.
Nó cố giấu, không nói
Uống ăn xong, mất linh hồn .
(Châm-ngôn 9:17-18)
Cha ơi, lời Cha dạy quá thâm trầm ! .
****
Cha dạy con thanh sạch lương tâm :
“Chứa vào điều thiện, tẩy trừ ác dâm.
“Điều nào ngày nay con chứa vào tâm,
“Ngày sau, sẽ phát ra điều đó” .
*****
Cha dạy con sống tiết độ;
“Chớ xem mình là cây lau giữa rừng cổ thụ,
“Cũng đừng xem mình là cây cổ thụ giữa rừng lau.
“Thánh Kinh cảnh báo tự cao,
“Cuối đường của nó, ngã vào hư vong. (Thi Thiên 1:6b)
“Con ơi, hãy cố gắng công,
“Như con ong mật vốn dòng siêng năng” .
Thưa Cha, con đang gắng công ! .
******
Cha dạy con Sống Cộng Đồng :
“Chân thành, cởi mở, đồng công mọi người,
“Nghiêm trang, nhưng không thiếu cười tươi,
“Kiên định, mà vẫn vui tươi thuận hòa” .

Cha dạy con Sống Khôn Ngoan và Hiền Hòa :
“Chớ cho ai lận, chớ mà lận ai” .
(=Khéo khôn như rắn, hiền hòa như bồ câu) .
(Ma-thi-ơ 10:16)
“Quỷ quyệt, chẳng ích chi đâu,
“Chỉ vui một thuở, chịu sầu ngàn năm” .

“Sống ghi chữ Tín vào tâm,
“Nói sao, làm vậy, với tâm hiền lành :
“Nhứt ngôn trúng, vạn ngôn dụng,
“Nhứt ngôn bất trúng, vạn sự bất thành”.

Cha dạy con Thuyết và Hành :
“Thuyết là diễn tả, Hành là chứng minh,
“Và trong thế giới văn minh,
“Thuyết ~ Hành song lập, mới thành hiền nhân.
“Vậy nên, con phải chuyên cần,
“Sống theo gương mẫu Chúa ban cho mình .
(I Phi-e-rơ 2:21)

“Thuyết để dẫn giải sự tình,
“Hành dùng minh chứng điều mình giảng rao !” .

Thưa Cha, lời Cha dạy quá thâm sâu,
Con nguyền tạc dạ, khắc sâu, thực hành .
Con nguyện tuân hành đủ hết .
Gởi “Trọn Vâng Lời” về làm của lễ trong “Ngày Tết Cha” .

Con của Cha,
BCĐ.VN.

Mời đọc trọn Thông Tin:
BÀN CHÂN ĐẸP VN – Thông Tin Số 6/2024

Ngày đăng: 06/20/2024