Vườn Ê đen mới

BÀN CHÂN ĐẸP VN – Thông Tin Số 5/2024

Thực Hành Lời Mẹ Dạy

“Hỡi con, …Chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con.” (Châm Ngôn 6:20)

Mẹ ơi,
Ngày Tết Mẹ năm nay, con nhớ,
Nhưng không thể về viếng Mẹ, thăm Cha ! .
Bởi nhiệm vụ con, không ai thế được,
Nên con đành gác bỏ tình nhà ! .

Bức thư nầy, thay con viếng Mẹ;
Con an lòng, vì bên cạnh Mẹ có Cha ! .

Con nhớ ngày nào Mẹ dạy con :
“Làm trai, đừng để chí lu mòn” .
Thưa vâng !, Để đáp lời son sắt,
Con hứa luôn gìn dạ sắt son .

Con nhớ mấy lần Mẹ dặn con :
“Việc Nhà, Việc Chúa phải lo tròn;
Nếu không thể tròn cả hai cùng lúc,
Thì ưu tiên Việc Chúa được chu toàn” .
Thưa Mẹ, con thực hành đây ! .

Thực hành Lời Mẹ, con nhớ thêm Lời Mẹ dạy:
Mẹ dạy con giữ gìn cung cách :
“Lời nói sao cho như muối nêm . (Côlôse 4:6)
“Hữu ích cho những ai nghe tới, (Êphêsô 4:29)
“Nghiêm huấn, nhưng mà thật nhu-khiêm . (Êphêsô 4:2)

“Không nói lời cay đắng,
“Khiến người khác khổ tâm .
“Không nói lời cay nghiệt,
“Khiến người nghe khóc thầm ! .

“Mà thốt lời an ủi,
“Cho vơi nhẹ sầu đau .
“Lời tán dương khích lệ,
“Cho tinh thần lên cao !” . (Châu Sa)
*
Mẹ dạy con: ‘Giữ chính mình
‘Và bầy của Thánh Linh
‘Giao cho mình chăm sóc;
‘Cả thảy được sạch tinh ! . (Công vụ . 20:28)

‘Như một chiến sĩ giỏi, ‘
Truyền lịnh đúng Thánh Kinh .
‘Rao đúng lời Chúa phán .
‘Không thêm ý riêng mình !’ . (IPhierơ 4:11)
**
Mẹ dạy Con: “Đừng sợ người chống đối,
“Nên sợ mình làm sai
“Năng cầu xin ý Chúa
“Dìu dắt lo việc Ngài” .

***
Mẹ dạy con: “Phải biết nghĩ đến tương lai
“Đặt hi vọng ở ngày mai tươi sáng .
“Trong cuộc sống, cần chọn điều chính đáng,
“Biết sửa sai ~ nhận trách nhiệm về mình”.

Mẹ dạy con: Đặt đúng chỗ đức tin :
Khá “TRUNG TÍN~TIN TRÚNG” vào Giê-xu Christ ! .

Thưa Mẹ “Con Thực Hành Trọn Hết” .
Kính gởi về làm “Quà Tết Mẹ” năm nay ! .

Con của Mẹ,
BCĐ.VN
(Sưu Tầm trên Internet)

 

Mời đọc trọn Thông Tin:
BÀN CHÂN ĐẸP VN – Thông Tin Số 5/2024

Ngày đăng: 05/11/2024