Vườn Ê đen mới

7 Bài Hát Mùa Thương Khó & Phục Sinh (2024) – Trương Văn Xê

Hồi niệm về sự thương khó của Chúa để thế tội loài người, cùng sự sống lại vinh hiển của Ngài, xin mời quý tôi con Chúa tham khảo 7 bài hát có chung trong 1 link này:

https://drive.google.com/drive/folders/1_VYOdRF1lvpaVuBJGlchtCfhYIMaKKNE?usp=sharing

Ngoài ra, quý vị có thể xem thêm trong các trang webs dưới đây:

1) VÌ CHÚA THƯƠNG NGƯỜI
-Website HTTL: https://httlvn.org/bai-hat-vi-chua-thuong-nguoi.html

-Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=FCRUbdZZ53w&ab_channel=HamoThuy

2) HY SINH
-Website HTTL: https://httlvn.org/bai-hat-suy-niem-chua-chiu-thuong-kho-hy-sinh.html

-Youtube: HY SINH – Huyên Trần | Sáng tác: Trương Văn Xê | Nhạc Thánh Tin Lành (youtube.com)

-Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=66qgBYsQbTg&list=RDGMEMeHbtJo3WK44yiNGUNqleBgVMUTAZpKiIrDU&index=9

3) PHÚT BI THƯƠNG

-Website HTTL: https://httlvn.org/bai-hat-phut-bi-thuong.html

-Youtube: PHÚT BI THƯƠNG | Nhạc và Lời: Trương Văn Xê | Nhạc Thánh Thương Khó (youtube.com)

-Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=gGYsC7GdrOo&ab_channel=KARAOKETH%C3%81NHCATINL%C3%80NH

4) CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI

-Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=q1wlva1mVmA&ab_channel=HamoThuy

5) ĐẤNG SỐNG

-Website HTTL: https://httlvn.org/bai-hat-mung-chua-phuc-sinh-dang-song.html

6) NẾU ĐẤNG CHRIST KHÔNG SỐNG LẠI.

– Xem sheet và nghe nhạc beat tham khảo trong link chung này, giống như trên:
https://drive.google.com/drive/folders/1_VYOdRF1lvpaVuBJGlchtCfhYIMaKKNE?usp=sharing

7) HY VỌNG NƠI ĐẤNG SỐNG

-YoutubeHTTLANPHÚ:https://www.youtube.com/watch?v=UJ4WVRi0CI4&ab_channel=ShalomHymns-Th%C3%A1nhCa

-Youtube: Hy Vọng Nơi Đấng Sống – Karaoke – Shalom Hymns (youtube.com)

Trương Văn Xê
Ph/Viber/zalo: 0903708994
samgvn@gmail.com

Ngày đăng: 03/13/2024