Vườn Ê đen mới

Ngâm Thơ Nhân Dịp Tết – Văn Lê

 

Thơ: ĐÊM CALI NHỚ MẸ
Đàn bầu & sáo: Lê Nguyên Vỹ
Quay phim: Ngô Bá Dũng
Ngâm thơ: Văn Lê

Nghe từ Face book:
ĐÊM CALI NHỚ MẸ

Thơ: Hoa Nắng, Trăng Tàn, Nếu Em Về Đà Nẵng.
Những tự tình sâu lắng và nhạc điệu làm rung động lòng người; chỉ có trong tâm hồn của người Việt Nam.
Thơ: Văn Lê
Thổi sáo & đàn bầu: Nguyên Vỹ
Quay phim: Bá Dũng

Nghe Từ Face Book:
Hoa Nắng, Trăng Tàn, Nếu Em Về Đà Nẵng

 

 

Ngày đăng: 02/09/2024