Vườn Ê đen mới

BÀN CHÂN ĐẸP VN – Thông Tin Số 3/2024

Tiếc Chi ?

“Con đoái tiếc một dây dưa mà con chưa hề khó nhọc vì nó, . . .
Còn ta, há không đoái tiếc hơn mười hai vạn người, . . . và rất nhiều thú vật trong thành lớn Ni-ni-ve hay sao ?” . (Giô-na 4:10-11) .

Đã bao lần, Bạn tiếc điều đã mất, Tiếc thời gian, tiếc sức lực qua rồi.
Tiếc việc làm, của cải đã bay trôi,
Tiếc chức vị, tiếc hôn nhân đổ vỡ?
Bạn hối tiếc, vì đầu tư lầm chỗ,
Vào chương trình, vào kế hoạch trần gian. Bao đổi thay, bao bất trắc kinh hoàng, Chỉ còn lại những gì, . . . rồi mất nữa ! .
Chúa dạy ta, có tầm nhìn muôn thủa, Vượt đời nầy, tiếp nối đến đời sau.
Tiếc cơ hội, đang vội vã qua mau, Đầu tư đến giá trị còn vĩnh cữu.
Như:
Giô-na tiếc, một dây dưa bờ bụi,
Đêm sống còn, ngày khô héo qua đi. Không gieo trồng, không chăm sóc chút gì, Đợi che nắng, khi gió đùa nóng bức.
Nhưng:
Chúa tiếc mười hai vạn người thổn thức, (1) Biết tội mình, van cầu Chúa, kiêng ăn.
Ngài thứ tha, ban sự sống vĩnh hằng, Họ được cứu, thoát tai ương hình phạt.
(1)Giô-na 4:11

Còn ta:
Nhìn quanh ta, biết bao người lầm lạc,
Bỏ ân trời, bươn đến chốn hư vô.
Cứ vui chơi, hưởng thụ đến ngày mô, (2) Ma-thi-ơ 24:37-39
Thời gian hết, đi vào nơi hư mất.
Hãy cùng Chúa, tiếc người xa lẽ thật, Xa phước lành, từng chối bỏ Phúc-âm. Tiếc đồng hương ngụp lặn trong sai lầm,
Đã đánh mất nguồn linh ân thiên thượng.
Trong thương tiếc, con cúi đầu khẩn nguyện, Xin Chúa Trời, đổ mưa lớn Linh năng.
Cơn phấn hưng làm tan chảy giá băng, Quê hương Việt, trăm triệu người được cứu .

THANH HỮU

Mời đọc trọn Thông Tin:

BÀN CHÂN ĐẸP VN – Thông Tin Số 3/2024

Ngày đăng: 03/23/2024