Kinh Thánh

1/Tháng 8.22 – Bước Vào Ngày Mới Với Chúa

Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh-Sơn
Tuần thứ 1 của tháng 8 2022

2 Ti-mô-thê 4:1-5 CHỨC VIỆC CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO THUỘC LINH

1 Sa-mu-ên 3:19-21 ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI LÃNH ĐẠO THUỘC LINH

Xuất Ai-Cập Ký 14:15-18 SAO NGƯƠI [CỨ] KÊU VAN TA?

Mác 15:22-39 NHẬN CÂU TRẢ LỜI

Mác 15:22-37 TÌM CÂU TRẢ LỜI TRONG LÚC ĐAU KHỔ

Nhã ca 2:10-13 MÙA HÁT XƯỚNG ĐÃ ĐẾN – SỐT SẮNG

Aug. 1 2022

Nhã ca 2:10-13 MÙA HÁT XƯỚNG ĐÃ ĐẾN – ĐAM MÊ

 

Ngày đăng: 08/09/2022