Kinh Thánh

Tháng 5/22 – Bước Vào Ngày Mới Với Chúa

Mục sư Trần Trọng Nha
Giọng đọc: Đào Việt Hùng & Ninh Sơn

1 Phi-e-rơ 2:4-10 ĐIỀU TỐT RA TỪ ĐIỀU XẤU

Mác 10:41-45 MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC ĐỜI
https://www.youtube.com/watch?v=FBiJSLeSbeA

Giăng 12:1-8 BẰNG CHỨNG CỦA QUYỀN NĂNG VÀ TÌNH YÊU
https://www.youtube.com/watch?v=84snhFY12J8

Thi-thiên 118:14-21 ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ SỨC LỰC CHÚNG TA
https://www.youtube.com/watch?v=0KZrr8JvnDU

Phi-líp 4:4-9 NIỀM VUI ĐÍCH THỰC
https://www.youtube.com/watch?v=HGwW4ykgoXw

Thi-thiên 37:1-11 SỐNG TRONG NHỮNG GIÂY PHÚT ĐEN TỐI CỦA CUỘC ĐỜI
https://www.youtube.com/watch?v=seoWeIclwAc

Mác 6:17-27 HAI CUỘC ĐỜI, HAI KẾT CUỘC
https://www.youtube.com/watch?v=LHtBovtrabU

Thi-thiên 139:13-18 GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CỦA CON NGƯỜI
https://www.youtube.com/watch?v=Vx_HVny4eYw

1 Ti-mô-thê 6:6-10 TIN CHÚA SẼ GIÀU KHÔNG?
https://www.youtube.com/watch?v=-d_wQ-krilI

Ma-thi-ơ 6:19-24 LÒNG CHÚNG TA Ở ĐÂU?
https://www.youtube.com/watch?v=-kb_zms9tXg

Truyền đạo 11:1-6 CÓ GIEO THÌ CÓ GẶT!
https://www.youtube.com/watch?v=MZ2ZlT-OG9k

Mác 6:45-51 “HÃY YÊN LÒNG, TA ĐÂY, ĐỪNG SỢ CHI”
https://www.youtube.com/watch?v=ZOQElvoV1Ns

Mác 6:8-13 NGUYÊN TẮC HÀNH ĐỘNG CỦA NƯỚC TRỜI
https://www.youtube.com/watch?v=2n3oGT1Az0A

Mác 6:1-6 ĐIỀU HẠN CHẾ QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA
https://www.youtube.com/watch?v=A36CTVPbeow

Mác 5:35-43 TUYỆT VỌNG LÀ KHỞI ĐIỂM CỦA HY VỌNG
https://www.youtube.com/watch?v=W__5bkGvjDQ

Mác 5:25-29 SỰ TẬN CÙNG CỦA CON NGƯỜI LÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
https://www.youtube.com/watch?v=juwVekwXWYg

Mác 4:37-41 TƯỞNG VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY
https://www.youtube.com/watch?v=AapcD8Z3hHk

Ê-phê-sô 3:14-19 LỜI CẦU NGUYỆN CHÂN THÀNH
https://www.youtube.com/watch?v=tqCcI8oZ2ig

Mác 4:15-20 NGUYÊN TẮC HÀNH ĐỘNG CỦA SA-TAN
https://www.youtube.com/watch?v=RFjBua6bXE4

Mác 3:31-35 SỐNG TRONG MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH
https://www.youtube.com/watch?v=bymz8Od6EoQ

Mác 3:13-19 NHỮNG CON NGƯỜI THAY ĐỔI THẾ GIỚI
https://www.youtube.com/watch?v=upf58MhcvUw

Lu-ca 13:1-5 NHÌN NGƯỜI NGẪM LẠI MÌNH
https://www.youtube.com/watch?v=biFlwN7GjLw

Mác 2:23-28 NẾP SỐNG CƠ ĐỐC QUÂN BÌNH
https://www.youtube.com/watch?v=xZ7H7MwowHc

2 Cô-rinh-tô 9:6-9 LẤY TẠM THỜI ĐỔI VĨNH CỬU
https://www.youtube.com/watch?v=Yqvk9jdxhys

Mác 2:14-17 AI THẬT SỰ CẦN CHÚA?
https://www.youtube.com/watch?v=-kqhr8KG5Oo

Mác 2:6-12 THẨM QUYỀN CỦA LỜI CỦA CHÚA
https://www.youtube.com/watch?v=-YmaJj5a_Ag

Mác 2:1-5 ĐỨC TIN THẬT
https://www.youtube.com/watch?v=tGaosSnOz6c

2 Cô-rinh-tô 2:14-17 SỨC MẠNH CỦA CƠ ĐỐC NHÂN
https://www.youtube.com/watch?v=ZkFGj3klVmE

1 Phi-e-rơ 1:17-21 LÒNG KÍNH SỢ CHÚA
https://www.youtube.com/watch?v=qhK74b1JWdM

Mác 1:40-45 CHÚA JESUS VÀ BỊNH PHUNG
https://www.youtube.com/watch?v=Cbu5eNqzTT8

Ngày đăng: 05/07/2022