Kinh Thánh

Sống Đạo Truyền Thanh 1

1. Lời Chào Sống Đạo

2. Lời Nguyện

MS Cam Lộc Nguyễn-hàm Hoàng

3. Cảm Thông

Sống Đạo

4. Sống Đạo - Hoàn Nguyên

Vĩnh Lực

5. CK: Xin Cho Con Được Sống - TKG

Thiên Dạ Minh Châu

6. Phỏng Vấn Giáo Sĩ Grath Hunt

Sống Đạo

7. Sống - Thơ Dược Thảo

Thiên Dạ Minh Châu

8. Đạo - MS Phan Thanh Bình

Vĩnh Lực

9. Vị Thế Hôn Nhân Và Gia Đình - Thân Nhân

Quỳnh Nga

10. Truyện Ngắn: Người Xấu - Ái Linh

Chí Thiện, Hàn Linh, Thảo Ngọc