Thánh Kinh Báo

THÁNH KINH BÁO 115

1. TKB: Nguồn Lợi Dồi Dào Vĩnh Viễn 1:43

Thánh Kinh Báo

2. Thân Thể Của Tín Đồ 8:26

MS Lưu Văn Mão

3. TKTTL: Quan Niệm Của Tôi Về Một Học Sinh Trường Kinh Thánh 17:50

Thanh Diệu

4. GLBT: Ham Coi Chiếu Bóng 24:39

Hồng Liên

5. TGTL: Con Đường Giải Thoát 30:46

MS Trần Trọng Thục

6. CNVTL: Lòng Cảm Niệm Lúc Xa Viện 44:31

Nguyễn Văn Công

7. PNDĐ: Người Mẹ Của Mi-ca 50:30

Ngọc Trai

8. Hãy Đồng Tâm Tình Với Đấng Christ 1:02:04

Tấn SĨ Louis L. King

Thánh Kinh Báo 115 gồm những bài chọn lọc trong số  242-245; năm 1957

Sống Đạo chân thành cảm ơn:
Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)- VHOPE 

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.

Sống Đạo

 

——————————————————————
Xem lại các số báo cũ: Thánk Kinh Báo từ 1 đến nay

Ngày đăng: 02/25/2024