Thánh Kinh Báo

THÁNH KINH BÁO 119

1. TKB: Như Thuận Mà Nghịch, Như Nghịch Mà Thuận 1:44

Thánh Kinh Báo

2. Lạy Chúa, Xin Tha Tội Cho Con 10:29

Hoàng Việt Quốc

3. Danh Sách Và Địa Chỉ Của Các MS Truyền Giáo 16:09

ĐTMS Phạm Xuân Tín

4. TKTTLĐN: Hướng Về Trường Kinh Thánh 19:05

Hướng Dương

5. HGTE: Chúa Jêsus Đã Trả Lộ Phí Cho Tôi 27:37

Thiều Hoa dịch

6. GLBT: Viễn Ảnh Của Người Hấp Hối 34:14

Phương Quang

7. Gia Tể Của Đức Chúa Trời 42:33

Nguyễn Văn Phấn

8. PNDĐ: Một Mối Tình Hai Ý Niệm 1:09:27

Nguyễn Thượng Tín

Thánh Kinh Báo 119 gồm những bài chọn lọc trong số  248-249; năm 1957

Sống Đạo chân thành cảm ơn:
Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano Mục sư Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.

Sống Đạo

 

——————————————————————
Xem lại các số báo cũ: Thánk Kinh Báo từ 1 đến nay

Ngày đăng: 04/29/2024