Thánh Kinh Báo

THÁNH KINH BÁO 118

1. TKB: Sức Mạnh Trên Mọi Sức Mạnh 1:44

Thánh Kinh Báo

2. Công Nhân Của Đức Chúa Trời Phải Thế Nào? 10:06

MS Quoc-Foc-Wo dịch thuật

3. TKTTLĐN: Nỗi Lòng Trong Những Ngày Cuối Khóa Học 25:56

Một Học Sanh

4. HGTE: Sụp Hầm 34:27

Nguyễn Lĩnh

5. Làm Sao Xóa Nó Được? 42:54

MS Đoàn Văn Miêng dịch thuật

6. PNDĐ: Nết Thùy Mỵ 49:12

Duyên Hải

7. TGTL: Sự Sáng Thật 56:33

Nguyễn Lĩnh

Thánh Kinh Báo 118 gồm những bài chọn lọc trong số  248; năm 1957

Sống Đạo chân thành cảm ơn:
Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano Mục sư Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.

Sống Đạo

 

——————————————————————
Xem lại các số báo cũ: Thánk Kinh Báo từ 1 đến nay

Ngày đăng: 04/13/2024