Thánh Kinh Báo

THÁNH KINH BÁO 116

1. TKB: Con Đường Phục Sinh Vinh Diệu 1:43

Thánh Kinh Báo

2. TGTL: Đức Chúa Giê-xu Sống Lại 13:36

MS Lưu Văn Mão

3. Được Sống Lại Với Đấng Christ 23:33

Một Mục Sư

4. HGTE: Bài Học Ngày Lễ Phục Sanh 37:19

H.D

5. GLBT: Tinh Thần Đắc Thắng 50:12

Hương Lý

6. PNDĐ: Các Đờn Bà Khác 59:37

X.M.

7. Sống Trong Đời Mới 1:04:58

MS Dương Kỳ

Thánh Kinh Báo 116 gồm những bài chọn lọc trong số  246; năm 1957

Sống Đạo chân thành cảm ơn:
Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano Mục sư Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.

Sống Đạo

 

——————————————————————
Xem lại các số báo cũ: Thánk Kinh Báo từ 1 đến nay

Ngày đăng: 03/09/2024