Thánh Kinh Báo

THÁNH KINH BÁO 114

1. TKB: Luật Hỗ Tương 1:43

Thánh Kinh Báo

2. THTL: Cơ Nghiệp Đời Đời 10:24

MS Nguyễn Xuân Vọng

3. HGTE: Trái Đào Hư 30:20

Cô Hồng Hoa

4. TGTL: Được Cứu 36:31

MS Đoàn Văn Miêng

5. CNVTL: Vài Lời Thành Thật 48:12

Nguyễn Văn Phong

6. TGRX: Nhờ Lời Cầu Nguyện 55:07

Phạm Thị Son phỏng dịch

7. HT Cà-Mau: Một Gương Đáng Nêu 1:03:22

TĐ Nguyễn Thành Sơn

8. PNDĐ: Ý Vọng Với Thực Hành 1:09:12

Thọ Lưu Phương

9. Đa Ngôn 1:14:05

Quoc Foc Wo dịch

Thánh Kinh Báo 114 gồm những bài chọn lọc trong số  240-241; năm 1956

Sống Đạo chân thành cảm ơn:
Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)- VHOPE 

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.

Sống Đạo

 

——————————————————————
Xem lại các số báo cũ: Thánk Kinh Báo từ 1 đến nay

Ngày đăng: 02/04/2024