Thánh Kinh Báo

THÁNH KINH BÁO 121

1. TKB: Cái Không Biết Mà Lại Là Cái Biết Chắc 1:45

Thánh Kinh Báo

2. PNDĐ: Hãy Vươn Mình Lên 8:24

Một Bà Mục-sư

3. Cuộc Hoạt Động Của Ban Truyền-Đạo Lưu-Hành Nam-Hạt 17:04

TBMS Phạm-văn-Thâu

4. Đoàn Quân Thánh 23:07

Chí-Nguyện Quân

5. HGTE: Nhạc Sĩ Thần Đồng Mozart Tin Cậy Chúa 30:40

Thiên-Dân dịch thuật

6. Ngài Khiến Cho Người Ta Hát Vui Mừng Trong Ban Đêm 38:54

MS Quoc-Foc-Wo

7. GLBT: Quên Mình Trong Nghịch Cảnh 56:29

Nguyễn-Lĩnh

8. Trường Trung Học Bết-lê-hem Nha-Trang 1:03:06

Hiệu-Trưởng Lê-thị Hồng-Ân

Thánh Kinh Báo 121 gồm những bài chọn lọc trong số  250-251; năm 1957

Sống Đạo chân thành cảm ơn:
Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano Mục sư Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.

Sống Đạo

 

——————————————————————
Xem lại các số báo cũ: Thánk Kinh Báo từ 1 đến nay

Ngày đăng: 05/26/2024