Thánh Kinh Báo

THÁNH KINH BÁO 122

1. TKB: Cần Phải Thăng Bằng 1:45

Thánh Kinh Báo

2. TGTL: Chớ Giết Thì Giờ 13:12

Phạm-thị-Son dịch

3. TKTTLĐN: Tôi Đi Đánh Cá 21:01

Lưu Quang

4. Cái Lưỡi Giết Người 42:31

TKB biên soạn

5. HGTE: Đã Xong Sự Chạy 45:34

Bùi Khương

6. Ngài Khiến Cho Người Ta Hát Vui Mừng Trong Ban Đêm—Phần 2 54:54

MS Quoc-Foc-Wo

7. PNDĐ: Người Nữ Tài Đức 1:09:16

Bà Trương Thị Năm

Thánh Kinh Báo 122 gồm những bài chọn lọc trong số  251-252; năm 1957

Sống Đạo chân thành cảm ơn:
Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano Mục sư Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.

Sống Đạo

 

——————————————————————
Xem lại các số báo cũ: Thánk Kinh Báo từ 1 đến nay

Ngày đăng: 06/10/2024