Thánh Kinh Báo

THÁNH KINH BÁO 112

1. TKB: Tháng Đầu Năm 1:44

Thánh Kinh Báo

2. Tùy Bút: Ý Xuân 9:06

Ngọc Phương

3. GLBT: Tưởng Chết Mà Lại Sống 15:42

MS Trần Trọng Giao

4. PNDĐ: Năm Mới Gặp Phước Mới 21:43

Bà Lâm Viên

5. TGTL: Sức Mới 34:49

MS Nguyễn Thái Dương

6. HGTE: Kết Quả Của Sự Không Vâng Lời 47:42

Phạm thị Son

7. Năm Mới: Hát Bài Hát Mới 53:41

MS Đoàn Văn Miêng

8. TGTL: Chúa Xuân 1:06:42

MS Nguyễn Văn Thái

Thánh Kinh Báo 112 gồm những bài chọn lọc trong số 243-244; năm 1957) 

Sống Đạo chân thành cảm ơn:
Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano MS Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)- VHOPE 

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.

Sống Đạo

 

——————————————————————
Xem lại các số báo cũ: Thánk Kinh Báo từ 1 đến nay

Ngày đăng: 01/06/2024