Thánh Kinh Báo

THÁNH KINH BÁO 123

1. Đức Tin Thắng Duy Vật 1:45

TĐ Nguyễn Lĩnh

2. TGTL: Vị Luật Sư Sợ Quan Tòa 11:11

Thiên-Dân dịch thuật

3. GLBT: Cần Người Dõng Sĩ 34:20

MS Nguyễn Thái Dương

4. Chứng Thật Quyền Chúa 42:24

Nguyễn Văn Chất

5. CNVTL: Những Ngày Hè Tại Cô-Nhi-Viện 50:45

Ban Giám Đốc

6. TTHT: Tiếng Nói Thanh Niên Tin Lành 55:45

TĐ Nguyễn Sơn Hà

7. TKT: Cửa Trường Đã Mở 58:15

Một người dự thính & Ban Giáo Viên

8. Ban Tuần Hoàn Truyền Đạo Cao Nguyên Trung Phần: HT Trường An, HT Quới Sơn, HT Đà Nẵng, HT Đức Phổ 1:03:57

TĐ Nguyễn Lĩnh

Thánh Kinh Báo 123 gồm những bài chọn lọc trong số  252-253; năm 1957

Sống Đạo chân thành cảm ơn:
Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano Mục sư Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.

Sống Đạo

 

——————————————————————
Xem lại các số báo cũ: Thánk Kinh Báo từ 1 đến nay

Ngày đăng: 06/22/2024