Thánh Kinh Báo

THÁNH KINH BÁO 120

1. TKB: Khác Hẳn Bộ Máy 1:44

Thánh Kinh Báo

2. Dứt Khoát 6:56

TG Phạm-Xuân-Hiển

3. TGTL: Tránh Ngày Phán Xét 17:39

TĐ Nguyễn-Kim-Khánh

4. HGTE: Không Vâng Lời 34:41

Trần-Thanh-Sơn

5. TKTTLĐN: Hầu Việc 39:23

Ngân-Hồ

6. TGRN: Dân Tộc Chàm 52:26

TĐ Lê-văn-Tôi

7. GLBT: Đã Chìm Lại Nổi 1:02:59

MS Nguyễn-Xuân-Ba

8. GLBT: Kết Quả Của Sự Cầu Nguyện 1:12:35

Phạm-thị-Son dịch

Thánh Kinh Báo 120 gồm những bài chọn lọc trong số  249-250; năm 1957

Sống Đạo chân thành cảm ơn:
Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano Mục sư Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.

Sống Đạo

 

——————————————————————
Xem lại các số báo cũ: Thánk Kinh Báo từ 1 đến nay

Ngày đăng: 05/11/2024