Thánh Kinh Báo

THÁNH KINH BÁO 117

1. Tùy Bút: Nguồn Sống 1:44

Ngọc Phương

2. GLBT: Gặp Chúa Phục Sinh 7:55

Bùi Khương

3. TGTL: Chúa Hòa Bình 16:19

Nguyễn Kim Thinh

4. TKB: Một Ngọn Lửa Hai Công Hiệu 25:43

Thánh Kinh Báo

5. HGTE: Em Bé Ngoan 32:23

Lê Thị Ơn

6. CNVTL: Lời Làm Chứng Của Em Trần Mỹ Lệ 39:42

Trần Mỹ Lệ

7. TKTTLĐN: Vào Đồng 51:01

Một Học Sanh

8. PNDĐ: Đồ Trang Sức Của Phụ Nữ Do-Thái 56:52

Một Bà MS

Thánh Kinh Báo 117 gồm những bài chọn lọc trong số  246-247; năm 1957

Sống Đạo chân thành cảm ơn:
Nguồn tài liệu Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org
Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng
Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan
Nhạc đệm: Piano Mục sư Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.

Sống Đạo

 

——————————————————————
Xem lại các số báo cũ: Thánk Kinh Báo từ 1 đến nay

Ngày đăng: 03/23/2024