Sách Báo & Truyền Thông

THÁNH KINH BÁO 76

1. TKB: Yêu Và Ghét 1:43

Thánh Kinh Báo

2. Ngày Hôm Nay 8:19

Bob Burdette

3. PNDĐ: Bổn Phận Đối Với Chúa 16:30

Xuân Phong

4. TGTL: Tin Lành 31:38

MS Trần Trọng Thục

5. TKB: Đừng Hàng Hai Nữa 47:02

Thánh Kinh Báo

6. HGTE: Cội Rễ Mọi Điều Ác 56:36

Nguyễn Văn Tư

7. Hãy Bước Theo Thánh Linh 1:01:10

MS Phan Văn Hiệu

8. Tiểu Sử: Cô Huỳnh Thị Ngọc Anh 1:16:41

Thánh Kinh Báo biên soạn

THÁNH KINH BÁO 76 – Gồm những bài viết được tuyển chọn từ các số báo 199-200, năm 1953.

Để tỏ lòng biết ơn, trân trọng những sáng tác của các bậc tiền bối và gìn giữ những công trình tâm huyết của cha ông chúng ta ngày trước, Sống Đạo thực hiện chương trình Thánh Kinh Báo. Chúng tôi đọc lại tờ báo Đạo xưa, giới thiệu và lưu trữ các bài vở chọn lọc, giá trị của Nguyệt san Thánh Kinh Báo cho mục đích truyền bá Phúc Âm và phổ biến văn chương Cơ-đốc.

Sống Đạo chân thành cảm ơn:

Nguồn tài liệu: Thánh Kinh Báo từ website httlvn.org

Điều hợp: Anh chị Đào Việt Hùng

Giọng đọc: Đào Việt Hùng – Đào-Trần Ninh Sơn – Hồ Nhã Lan

Nhạc đệm: Piano Mục sư Huỳnh Trang Tỉnh – CD Thánh Ca (SLM Akron Ohio 2007)

Nguyện Chúa ban phước cho người đọc lẫn người nghe, tất cả chúng ta đều hưởng được những giờ phút thiêng liêng, phước hạnh bên Chúa với Thánh Kinh Báo.

Sống Đạo

Ngày đăng: 05/21/2022