Tin Tức & Tin Mừng

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 01 2024

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 01 2024.

Jan 30 2024
CHÚA GIÊ-SU BỊ BẮT: CÁC LỜI TIÊN TRI ỨNG NGHIỆM
Giăng / John 18:12-27
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1047468306359775

Jan 25 2024
CHÚA GIÊ-SU BỊ PHẢN
John / Giăng 18:1-11
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/397821982776782

Jan 23 2024
Chúa Giê-Su Cầu Nguyện Cho Chúng Ta
John / Giăng 17:20-26
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/760950449222258

Jan 18 2024
CHÚA GIÊ-SU CẦU THAY
John / Giăng 17:6-19
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/746926767320962

Jan 16 2024
CHÚA GIÊ-SU CẦU NGUYỆN
John / Giăng 17:1-5
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/398295556057528

Jan 11 2024
ĐAU BUỒN TRỞ THÀNH VUI MỪNG
John / Giăng 16:16-24
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/749189653817281

Jan 09 2024
THẦN CHÂN LÝ
John / Giăng 16:12-15
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1465498380694342

Jan 04 2024
ĐẤNG AN ỦI
John / Giăng 16:1-11
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/332970972949920

Jan 02 2024
BỊ GHÉT VÔ CỚ
John / Giăng 15:18-27
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/361949973236092

 

Ngày đăng: 01/30/2024