Tin Tức & Tin Mừng

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 04 2024

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 04 2024.

April 30 2024
7 Năm Đại Nạn
Mathiơ 24
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1129188194973539

April 25 2024
Thời Đại Cuối Cùng
Matthew 24:15 (tt)
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/750351943753571

April 23 2024
Dấu Hiệu Của Thời Đại Cuối Cùng
Mathiơ 24

https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/751085970428078

April 16 2024
THỜI KỲ CUỐI CÙNG
2 Tim 3:1-5
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/477751587911683

April 11 2024
PHẦN KẾT / Conclusion
Phúc Âm Giăng / Gospel of John
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/410511118355955

April 09 2024
ĐƯỢC PHỤC HỒI
John/Giăng 21:15-19
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/991888192356023

April 04 2024
CHÚA PHỤC SINH HIỆN RA – PHÉP LẠ ĐÁNH CÁ
Giăng 21:1-14
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/3602029873403364

Ngày đăng: 04/16/2024