Tin Tức & Tin Mừng

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 02 2024

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 02 2024.

Feb 29 2024
Giăng / John 19: 17-30
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/962133572465075

Feb 27 2024
AI XỬ AI?
Giăng / John 19:8-16
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/2413199672223576

Feb 13 2024
“HÃY ĐÓNG ĐINH”
Giăng 19
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1129739101713277

Feb 8 2024
Tại Dinh Thống Đốc (TT)
John / Giăng 18
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/378293154811010

Feb 01 2024
TẠI DINH THỐNG ĐỐC
John / Giăng 18:28-40
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1068814337500565

Ngày đăng: 02/13/2024