Tin Tức & Tin Mừng

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 11 – 2023

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 11 2023.

Nov 28 2023
BÌNH AN / HOÀ BÌNH THẬT
John / Giăng 14:25-31
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/7160165767375949

Nov 23 2023
Thanksgiving Day – Nhân Ngày Tạ Ơn
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/888993355924145

Nov 21 2023
ĐƯỢC YÊU ĐỂ YÊU
John / Giăng 14:15-21
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/337070888934599

Nov 16 2023
TIN & XIN
John l Giăng 14:8-14
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/2153841848293056

Nov 14 2023
ĐƯỜNG ĐI, LẼ THẬT, SỰ SỐNG
John / Giăng 14:5-7
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/360460296390447

Nov 09 2023
NHÀ TRÊN TRỜI
John / Giăng 14
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1243632103148602

Nov 07 2023
ĐIỀU RĂN MỚI
John / Giăng 13
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1404350903764820

Nov 02 2023
TIỀN ĐỊNH hay TIỀN KIẾN
John / Giăng 13
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/626735826204508

Ngày đăng: 11/23/2023