Tin Tức & Tin Mừng

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 03 2024

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 03 2024.

Mar 26 2024
CHỚ NGHI NGỜ, HÃY TIN
Phúc Âm Giăng
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/793349742158460/

Mar 19 2024
GẶP CHÚA PHỤC SINH
Giăng / John 20:19-23
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/764486662013391

Mar 14 2024
SỰ SỐNG LẠI CỦA CHÚA JESUS
Giăng 20
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/778145127562925

Mar 07 2024
CHÔN CHÚA
Giăng 19:38-42
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1668881197265222

Mar 05 2024
QUYỀN NĂNG TRONG HUYẾT CHÚA
John / Giăng 19:31-37
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/766286988766925

Ngày đăng: 03/26/2024