Tin Tức & Tin Mừng

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 10 – 2023

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 10 2023.

Oct 31 2023
Ý Nghĩa Sự Rửa Chân Cho Môn Đồ (tt)
Giăng / John 13
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/261602926880705

Oct 26 2023
GIÁ TRỊ CỦA SỰ RỬA CHÂN CHO MÔN ĐỒ
John / Giăng 13
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/3322122768086632

Oct 19 2023
John / Giăng 12:27-36
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/829365139194784

Oct 16 2023
John / Giăng 12:20-26
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/6590565261038805

Oct 3 2023
John / Giăng 11
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/669855895148761

 

Ngày đăng: 10/31/2023