Tin Tức & Tin Mừng

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 5 – 2023

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 5 2023.

May 30 2023
PHÉP LẠ HOÁ BÁNH – Giăng 6:1-15
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1437033463735221

May 23 2023
PHƯƠNG TRÌNH SỰ SỐNG – Giăng 5:24-30
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1199124704115374

May 18 2023
MỐI LIÊN HỆ CHÚA CHA – CHÚA CON – Giăng 5:16-23
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/476725007949850

May 16 2023
NGƯỜI BẠI 38 NĂM ĐƯỢC LÀNH – Giăng 5:1-15
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/115113931583658

May 11 2023
CHÚA CHỮA LÀNH BỆNH CHÁU TRAI – Giăng 4:46-54
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1161864747820809

May 9 2023
KẾT QUẢ TỪ LỜI CHỨNG THẬT – Giăng 4:39-42
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1386871072107076

May 4 2023
ĐỒNG LÚA CHÍN VÀNG: GIEO VÀ GẶT – Giăng 4:31-38
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/152933981061557

May 2 2023
ĐẤNG BAN NƯỚC TRƯỜNG SINH – (Phần 3: Đáp Ứng) Giăng 4:27-30
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/198993819652825

 

Ngày đăng: 05/10/2023