Tin Tức & Tin Mừng

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 6 – 2023

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 6 2023.

June 20 2023
SỐNG THẾ NÀO KHI BIẾT TRƯỚC BỊ PHẢN BỘI – Giăng 6:66-71
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/6281081241988001

June 15 2023
BÁNH TỪ TRỜI – Giăng 6: 41-43
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/628062679252944

June 8 2023
BÁNH TỪ TRỜI – Giăng 6: 30-40
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/728766125712603

June 01 2023
“ĐỪNG SỢ” – Giăng 6:16-21
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/976806173671417

Ngày đăng: 06/20/2023