Tin Tức & Tin Mừng

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 10 – 2022

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 10 2022.

Oct 18 2022
ĐAU BUỒN LẮM – Rôma 9:1-13
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/620395849793811

Oct 13 2022
VỮNG CHẮC TRONG TÌNH TRỜI – Rôma 8:31-39
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1292149901552703

Oct 11 2022
TIẾN TRÌNH ĐƯỢC CHỌN – Rôma 8:28-30
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/5468245616584738

Oct 04 2022
NHẪN NẠI TRÔNG ĐỢI – Rôma 8:18-27
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/2277880059048083134

Ngày đăng: 10/18/2022