Tin Tức & Tin Mừng

TIN TỨC & TIN MỪNG Tháng 8 – 2022

Mời quý vị xem Tin Tức & Tin Mừng trực tiếp từ trang Facebook của Mục sư Phan Phước Lành – Tháng 8 2022

Aug 25 2022
βάπτισμα / Βαπτίζω – Rôma 6:1-11
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/383548360604764

Aug 23 2022
HỮU THỂ SỐNG VÀ THẦN LINH SỰ SỐNG – Rôma 5:12-21
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/618295859733096

Aug 18 2022

SỰ HOÀ GIẢI VĨ ĐẠI – Rôma 5:6-11
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/948872133174711

Aug 16 2022
VUI MỪNG:TRONG VINH HIỂN & TRONG GIAN KHỔ – Rôma 5:1-5
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/4255866014538182

Aug 11 2022
HƯỞNG GIA TÀI – Romans 4:16-25
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/736663184307739

Aug 10 2022
PHẢI TÁI SANH ĐỂ THẤY NƯỚC TRỜIGiăng 3:3
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/3838191812877585

Aug 9 2022
ĐƯỢC PHƯỚC – Rôma 4:1-15
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/599852281648235

Aug 4 2022
CÔNG CHÍNH BỞI TIN – Rôma 3:21-31
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/1387871128399531

Aug 2 2022
LINH TUYẾN / SPIRITUAL RAY – Rôma 3:1-20
https://www.facebook.com/christianphuoclanh.phan/videos/601691254863905

Ngày đăng: 08/24/2022